Zařazení a třídění strašilek

 
Říše Živočichové Animalia
Podříše Mnohobuněční Metazoa
Kmen Členovci Anthropoda
Podkmen Vzdušnicovití Tracheata
Nadtřída Šestinozí Hexapoda
Třída Hmyz (Jevnočelistní) Insecta (Ectognatha)
Podtřída Křídlatí Pterygota
Nadřád Novokřídlí Neoptera
Řád Strašilky Phasmida (Phasmatodea)

Řád Strašilky - Phasmida (Phasmotodea)

Anareolatae

Čeleď
(Familia)
Podčeleď
(Subfamilia)
Synonyma
Tribus
Heteronemiidae Heteronemiinae Diapheromerinae Heteronemiini
Libethrini
Oreophoetini
Lonchodinae Prisomerinae Lonchodini
Menexenini
Necrosciinae
Pachymorphinae Clitumninae Pachymorphini
Ramulini
Hemipachymorphini
Palophinae
Phasmatidae Bacteriinae Clodomorphinae Bacteriini
Cladoxerini
Craspedoniini
Hesperophasmatini
Otocraniini
Eurycanthinae
Phasmatinae Phasmatini
Stephanacridini
Achriopterini
Acanthomimini
Pharnaciini
Baculini
Acanthoxylini
Platycraninae
Tropidoderinae Podacanthinae Tropidoderini
Monandropterini
Xeroderinae
Timematidae

Areolatae

Čeleď
(Familia)
Podčeleď
(Subfamilia)
Synonyma
Tribus
Bacillidae Bacillinae Bacillini
Antogiilini
Xylicini
Heteropteryginae Obriminae Heteropterygini
Obrimini
Anisacanthini
Datamini
Pygirhynchinae
Phyllidae
Pseudophasmatidae Korinninae
Pseudophasmitinae Pseudophasmatini
Stratocleini
Anisomorphini
Xerosomatini
Bacunculini
Prisopodini
Aschiphasmatinae


V posledních letech se po mnohaleté pauze strašilkami zabývá stále více profesionálních entomologů, pravděpodobně i díky velké oblibě u chovatelů a s tím spojeným přísunem nového materiálu z přírody. Od r.1990 je popisováno velké množství nových druhů a probíhají revize jednotlivých rodů i celých skupin. Bohužel,čím více autorů, tím více názorů nejen na samostatné druhy a rody, ale také na celou systematiku (velmi dobře známé u brouků).
Existuje již více modelů systematiky, které se od sebe i dost podstatně liší.
Já zde využívám v poslední době asi nejvíce autory publikované řazení čeledí a podčeledí.

Anareolatae

Čeleď: Heteronemiidae

Podčeleď: Heteronemiinae

POPIS
Zavalitější pakobylky menší až střední velikosti. Tykadla delší až dlouhá, dosahují min. ke kolenům předních nohou. Vcelku jednotného vzhledu, neotrněné (jedna z výjimek je bizardní Trychopeplus), obě pohlaví bezkřídlá.
Zbarvení nijak pestré ani výrazné.

Oreophoetini- Jediný známý druh je pestře vybarvená O.peruana. Někdy je tento druh řazený do tribu Heteronemiini.

ROZŠÍŘENÍ
Podčeleď, která se vyskytuje na celém Americkém kontinentu a přilehlých ostrovech od Kanady po jižní Ameriku. Rod Bactricia v jižní Africe.

DRUHY
Více než 200 druhů, rozděleno do 3 tribů. Systematika velmi neustálená.

1) Heteronemiinii s rody
Calynda, Caribbiopheromera, Diapheromera, Heteronemia, Litosermyle, Manomera, Megaphasma, Oncotophasma, Pseudosermyle, Sermyle, Trychopeplus.

2) Libethrini s rody
Alienobostra, Bactricia, Dubiophasma, Dyme, Exocnophila, Libethra, Libethroidea, Ocnophila, Ocnophiloidea, Parapygirhynchus, Parocnophila, Phanocles, Phantasca, Pseudobacteria, Pseudobactricia, Pseudoceroys, Pterolibethra, Rhabdoceratites, Rugosolibethra.

3) Oreophoetini s jediným rodem Oreophoetes.

CHOV
V chovech několik dobře známých druhů, ze kterých je asi nejoblíbenější pestrá Oreophoetes peruana. Dále dobře zavedené chovy druhů Caribbiopheromera jamaicana (Warty PSG17), Ocnophiloidea regularis, Diapheromera femorata, Phanocles costaricensis, Alienobostra (Calynda) brocki, Dyme rarospinosa, Phanocloidea nodulosa a muricata. Nově Trichopeplus laciniatus a několik dalších druhů rodu Libethra a Dyme.
Další druh, který se již v chovu neúspěšně objevil - Oncotophasma martini.

Podčeleď: Lonchodinae

POPIS
Bezkřídlé pakobylky střední velikosti. Jednotná skupina, převážně hladké, bez jakéhokoliv otrnění nebo pokryté drobnými trny nebo výrůstky na horní straně těla a nohou (Neopromachus, Neohirasea, Phenacephorus). Druhy rodu Lonchodes na zadečku se zduřeninami různých tvarů a velikostí.
Zbarvení z velké části nenápadné (zelené, hnědé, šedé), imitující podklad, na kterém žijí.
Tykadla dlouhá, asi jako přední nohy i delší.
Druhy rodu Lonchodes dokáží zalomit tělo do tvaru písmene Z. V této poloze se naprosto ztratí mezi větvemi a vydrží tak i celý den.

ROZŠÍŘENÍ
Druhy se vyskytují od Austrálie a Nové Guiney přes celou jižní Asii (na sever až po Japonsko, na východ po Himaláje a Indii)

DRUHY
Necelých 400 známých druhů. Dělí se do dvou tribů:

1) Lonchodini
s rody Austrocarausius, Breviphetes, Carausius, Chondrostethus, Dixippus, Echinothorax, Greenia, Lonchodes, Marcenia, Mithrenes, Mnesilochus, Myronides, Neohirasea, Paramenexenus, Parastheneboea, Pericentropsis, Periphetes, Phasgania, Phenacephorus, Phraortes, Prisomera, Pseudostheneboea, Spinophetes, Staelonchodes, Stheneboea.

2) Menexenini
s rody Brachyrtacus, Eupromachus, Hyrtacus, Manduria, Menexenus, Mortites, Neopromachus, Promachus a Spinohirasea.

CHOV
Velmi známé a oblíbené druhy v chovu. Snad nejznámější chovanou pakobylkou je pakobylka indická (Carausius morosus), používaná i pro laboratorní výzkumy. Z tohoto rodu se v poslední době objevilo v chovu mnoho dalších druhů, stejně jako z rodu Lonchodes. Dále se dnes již běžně můžete setkat s několika druhy rodu Phenacephorus, Menexenus, Neohirasea, Paramenexenus, Prisomera malaya, Chondrostethus woodfordi, Myronides magnificus a trilineatus.
Mnoho dalších druhů, většinou zatím neurčených, se objevuje v zahraničních chovech a nabídkách (například z oblasti Filipín).
Druhy snadno chovatelné, kladoucí velké množství vajíček.

Podčeleď: Necrosciinae

POPIS
Dosti jednotná skupina. Větší část jsou úzké nebo mírně zavalité, velmi často okřídlené pakobylky. Mezi nimi se dají najít asi nejpestřeji a nejkrásněji vybarvené druhy ze všech strašilek. Některé druhy jsou až uměleckým dílem. Také křídla bývají velmi pestrá.
Patří sem ale i druhy mohutné, např. Tagesoidea.
Téměř vždy tělo bez výraznějších výrůstků či otrnění. Pouze hlava a hruď někdy s jednoduchými malými trny nebo nohy rozšířené.
Druhy od malých (Sosibia), většina střední velikosti až po velké pakobylky (Phaenopharos).
Tykadla dlouhá až velmi dlouhá, delší než přední nohy.
Samice bez kladélka, vajíčka volně vypouštějí nebo lepí na listy (Sipyloidea sipylus). Mnoho druhů velmi dobře a rychle létá.

ROZŠÍŘENÍ
Centrum výskytu je Indonésie, ale hojně také v Australské, Novoguinejské oblasti a kontinentální Asii. Na sever až po Japonsko.
Sipyloidea sipylus, která je rozšířená na velkém území, také na Madagaskaru, kam byla pravděpodobně zavlečená

DRUHY
Početná skupina s cca. 600 druhy. Zatím není rozdělená do dalších tribů. Systematika trochu neustálená, stále se mění zařazení do rodů (kterých je více než 80) a nemá cenu je zde asi všechny vypisovat. Nejhezčí druhy patří do rodů Calvisia, Diacanthoidea, Marmessoidea, Necroscia, Nescicroa, Orthonecroscia, ale i zavalitá Tagesoidea a mnoho dalších.

CHOV
V chovech se objevuje stále více druhů s této podčeledi. Nejznámější je ale určitě Sipylidea sipylus. Další, i u nás chované druhy jsou- Pseudodiacantha (Orxines) macklotii, několik druhů rodu Lopaphus ,několik druhů Sipyloidea, Sosibia parvipennis, Rhamphosipyloidea (Parahyrtacus) gorkomi a philippa, několik druhů Phaenopharos, Trachythorax maculicollis, Oxyartes honestus a spinipennis, Baculofractum insignis.
V zahraničí bylo nebo v současné době je pokusně chováno mnoho dalších druhů. V této skupině jsou ale i potravní specialisté (Marmessoidea rosea - skořicovník), které se u nás asi neobjeví.

Podčeleď: Pachymorphinae

POPIS
Pakobylky střední velikosti. Tělo velmi tenké - až zavalitější, jednotného tvaru. Povrch někdy s malými trny (Parapachymorpha). Tykadla krátká až velmi krátká. Většinou jednobarevné druhy, bez nápadných barev.

ROZŠÍŘENÍ
Podčeleď, která je rozšířená téměř po celém světě. Výskyt od Nového Zélandu a Austrálie až na Asijský kontinent. Dále téměř v celé Africe, několik druhů Leptynia zasahuje až do Evropy (Španělsko, Portugalsko, Francie).
Rod Parabacillus žije v Severní Americe. Gratidia bituberculata v Turkestánu.

DRUHY
Více než 250 druhů rozděleno do 3 tribů-

1) Pachymorphini
s rody Acanthoderus, Mimarchus a Pachymorpha.

2) Ramulini
s rody Adelungella, Burria, Ceratiscus, Gongylopus, Gratidia, Leptynia, Macellina, Microphasma, Parabacillus, Paragongylopus, Paraleptynia, Parapachymorpha, Phthoa, Ramulus, Sceptrophasma, Steleoxiphus, Symakhomorpha, Wattenwylia, Xiphophasma, Zehntneria.

3) Hemipachymorphini
s rody Dagys, Hemipachymorpha, Oreophasma, Pseudopromachus, Spinotectarchus, Tectarchus.

CHOV
V chovech několik druhů rodu Gratidia, Sceptrophasma, Parapachymorpha, Leptynia.
Další druhy byly v chovech bez větších úspěchů- Tectarchus huttoni, Parabacillus hesperus a několik neurčených druhů.

Podčeleď: Palophinae

POPIS
Větší, okřídlené pakobylky s pestře strakatými křídly. Tykadla delší, dosahují min. ke kolenům předních nohou.
Jednotná skupina podobných druhů.

ROZŠÍŘENÍ
Africká podčeleď, výskyt od Rovníkové Afriky po JAR.

DRUHY
Pouze necelých 30 druhů ve třech rodech- Bactrododema (Dematobactron), Ischnophasma (Ischnopoda) a Palophus.

CHOV
Z hlediska chovatelů nevýznamná skupina. Nezdařený pokus o chov druhu Bactrododema sp. (PSG 8) ze Zimbabwe. Nově uváděné pokusy o chov druhu rodu Palophus.

Čeleď: Phasmatidae

Podčeleď: Bacteriinae

POPIS
Velmi nejednotná skupina, rody neustále přeřazovány do jiných podčeledí a co autor systematiky (je jich čím dál více), to jiné složení rodů.
Ani podat univerzální popis nelze. Nacházejí se zde velké pakobylky (Bacteria,Phibalosoma), druhy, které lze nazvat bizardními strašilkami (Craspedonia), menší strašilky (Lamponius, Hesperophasma). Druhy okřídlené i bezkřídlé (nebo jen s malými křidélky - Aplopus), samice s kladélkem i bez něho.
Jediné, co platí snad pro všechny druhy - tykadla dlouhá až velmi dlouhá, většinou delší než přední nohy.

ROZŠÍŘENÍ
Převážná část této podčeledi se vyskytuje ve střední a jižní Americe a na Antilských ostrovech. Aplopus mayeri zasahuje do USA.
Rod Australoclonistra a částečně rod Cladoxerus v Australské oblasti.
?? druh Bacteria aegyptiaca - Egypt.

DRUHY
Téměř 250 druhů,rozdělených do 5 tribů-

1) Hesperophasmatini s rody Agamemnon, Antilophillus, Aploploides, Aplopus, Bostra, Clonistria, Diapherodes, Hesperophasma, Lamponius, Paraclonistria, Pterinoxylus, Taraxippus, Tersomia.

2) Cladoxerini - Cladoxerus a Parabactridium

3) Craspedoniini - Craspedonia a Paracranidium

4) Bacteriini - Bacteria, Cladomorphus, Hirtuleius, Jeremia, Phibalosoma, Xylodus.

5) Otocraniini s rodem Otocrania.

CHOV
V chovech se daří druhům hlavně z ostrovních oblastí (Antily).
Známé jsou rody Aplopus, Lamponius, Cladomorphus, Phibalosoma, Hesperophasma, Bacteria.

Podčeleď: Eurycanthinae

POPIS
Středně velké až velké druhy. Všechny mě známé druhy mají podobnou stavbu těla - zavalité, tělo opatřené malými a velkými trny. U některých samců je veliký trn na stehnech, který slouží jako nebezpečná a účinná zbraň. Obě pohlaví bezkřídlá. Tykadla dlouhá, delší než přední nohy. Zbarvení většinou jednobarevné, od okrové po smolně hnědou až černou. Zadeček samice zakončený kladélkem- klade do půdy.
Z tohoto popisu se trochu vymyká bizardní rod Trapezaspis.

ROZŠÍŘENÍ
Austrálie, N.Guinea, N.Kaledonie, N.Británie, Lovalty, N.Zéland, Fidži.

DRUHY
Okolo 50 druhů- (známý rod Eurycantha se 14 druhy, dále Acanthodyta, Asprenas, Brachyrhamphus, Canachus, Carlius, Dryococelus, Erinaceophasma, Labidiophasma, Microcanachus, Oreophasma, Paracanachus, Symetriophasma, Thaumatobactron a Trapezaspis)

CHOV
Chovatelsky velmi známý a oblíbený je rod Eurycantha. Běžně se dá sehnat E.calcarata, E.coriacea a druh označený jako Eurycantha PSG 44 (pravděpodobně poddruh E.calcarata, mylně vydávaný za E.horrida, která v chovu asi nikdy nebyla). V r.2002 se v nabídkách nově objevila E.coronata.

Podčeleď: Phasmatinae

POPIS
velmi početná skupina pakobylek, rozdělena do několika tribů.
Většina druhů hladká, neotrněná. Některé skupiny zavalitější (Acrophylla, Medaura,Anchiale, Eurycnema). Okřídlené i bezkřídlé druhy, často pestře zbarvené. Tykadla krátká až velmi krátká.
Patří sem i největší hmyz na světě - rod Phobaeticus.

ROZŠÍŘENÍ
Australská, Novoguinejská oblast, celá ostrovní i kontinentální tropická Asie až po Japonsko. Madagaskar.

DRUHY
celá podčeleď má více než 400 druhů. Systematika je neustálená a stále se mění. Vznikají nové rody a existuje mnoho synonym.

1) Phasmatini - většinou velké a zavalité pakobylky. Austrálie, Nová Guinea, Indonésie. Cca 40 druhů v rodech Acrophylla, Anchiale, Cigarrophasma, Ctenomorpha, Ctenomorphodes, Eurycnema, Onchestus, Paracyphocrania, Paronchestus, Peloriana, Phasma, Vetilia.

2) Stephanacridini - 8 druhů rodu Stephanacris z Australské a Novoguinejské obl. Samice zavalité, krátce okřídlené, samci s plně vyvinutými křídly.

3) Achriopterini - 10 druhů Achrioptera a Hovaspectrum z Madagaskaru.
Zavalité, většinou okřídlené druhy.

4) Acanthomimini - 3 druhy Acanthomima z Austrálie

5) Pharnaciini - velké a zavalité druhy z Australské obl. a téměř celé Asie.
Cca 65 druhů v rodech Baculolonga, Cladomimus, Diagoras, Eucarcharus, Giganthophasma, Hermarchus, Lobophasma, Nearchus, Pharnacia, Phasmotaenia, Taeniosoma, Sadyattes, Tirachoidea.

6) Baculini - 230 druhů, tenké, většinou bezkřídlé pakobylky. Nová Guinea až Japonsko. Rody Baculum, Clitumnus, Cuniculina, Ectentoria, Entoria, Erringtonia, Eustygera, Gharianus, Medaura, Medauroidea, Metentoria, Nesiophasma, Parabaculum, Paraclitumnus, Parentoria, Phobaeticus, Phryganistria, Prosentoria, Rhamphophasma, Woodmasonia.

7) Acanthoxylini - necelých 30 druhů z Australské a Novoguinejské oblasti.
Rody Acanthoxyla, Argosarchus, Arphax, Clitarchus, Pseudoclitarchus. Bezkřídlé druhy.

CHOV
V chovu velké množství i snadno chovatelných druhů (Baculum, Medaura aj.). A stále se dovážejí nové druhy, neurčené a chované pod čísly PSG nebo pod komerčním názvem. Myslím, že každý má alespoň jeden druh z této početné skupiny doma a nemá cenu zde všechny chované vypisovat.

Podčeleď: Platycraninae

POPIS
Skupina dosti jednotná- zavalité pakobylky střední velikosti. Celá podčeleď se vyznačuje velkou, jakoby hranatou hlavou. Tykadla kratší než přední nohy, dosahují max. ke kolenům. Obě pohlaví se zkrácenými křídly (asi do poloviny zadečku), samice někdy bezkřídlé a někteří samci plně okřídlení.
Zbarvení někdy výrazné (jasně zelené apod.).

Zde se dají najít i velcí škůdci kulturních plodin, např. některé druhy Graeffea masově ožírají listí kokosových palem.

ROZŠÍŘENÍ
Centrum výskytu je v Australské a Novoguinejské oblasti, dále v Polynesii a Asii až do Číny.

DRUHY
Necelých 70 druhů. Rody Acanthograeffea, Anophelepis, Arrhidaeus, Brachyrrhamphus, Echetlus, Elicius, Erastus, Ernodes, Graeffea, Megacrania, Ommatopseudes, Ophicrania, Platycrana (Platycrania), Xenomaches.

CHOV
Chovatelsky nevýznamná skupina. Neúspěšné pokusy s chovem několika druhů Graeffea a Megacrania.

Podčeleď: Tropidoderinae

POPIS
Podčeleď rozdělená do dvou tribů- Tropidoderini a Monandropterini.

Tropidoderini - středně velké až velké strašilky různých tvarů. Samice většinou zavalitější, s různými výběžky a laloky na celém těle (Extatosoma). Samci tenčí, naprosto nepodobní samicím.
Samice plně okřídlené (neschopné letu) nebo se zkrácenými křidélky. Samci většinou plně okřídlení a schopni letu. Tykadla samic kratší než přední nohy, u samců delší.
Zbarvení různé - zelené, fialové, rezavé, někdy na těle barevné skvrny nebo kovově lesklé.

Monandropterini - jednotná skupina zavalitých strašilek. Samice většinou zelené, zadeček rozšířený. Samec tenký, hnědý. Tykadla samic krátká. Samice bezkřídlé, samci Monandroptera plně okřídlení.

ROZŠÍŘENÍ
Tropidoderini - Australská oblast a Nová Guinea
Monandropterini - ostrovní oblast Maskarén (Mauritius, Reúnion)

DRUHY
Málo početná podčeleď s cca 36 druhy.

Tropidoderini - rody Athertonia, Didymuria, Extatosoma, Kimberleyana, Lysicles, Malandania, Podacanthus, Tropidoderus, Vasilissa.

Monandropterini - rody Heterophasma, Monandroptera, Rhaphiderus.

CHOV
Atraktivní skupina strašilek, u které je ale problém s potravou, kterou v našich podmínkách těžko zajistíme po celý rok (Eucalyptus, dub).
U nás se chovají druhy, které přijímají jako náhradní potravu ostružiník nebo rhododendron- Extatosoma tiaratum, Rhaphiderus scabrosus.
Další uváděné druhy jsou Extatosoma popa, Rhaphiderus alliaceus, Tropidoderus childrenii.

Podčeleď: Xeroderinae

POPIS
Strašilky menších rozměrů. Tělo jakoby hranaté nebo různě členěné (Cotylosoma). Tykadla krátká, samci okřídlení, samice někdy se zakrnělými křidélky. Zbarvení imituje kůru, lišejníky. Samci někdy pestře zbarvení.
V mém chovu se druh rodu Dimorphodes zdržoval po celý den na zemi a vyhledával úkryty. Aktivita pouze noční.

ROZŠÍŘENÍ
Austrálie, Nová Guinea, Nová Kaledonie, Fidži, Thajsko.

DRUHY
Malá podčeleď, okolo 40 druhů. Největší rod, který má asi 20 druhů je Dimorphodes. Ostatní rody mají pouze 1-4 druhy (Caledoniophasma, Cooktownia, Cotylosoma, Epicharmus, Leosthenes, Nisyrus, Xenophasma, Xeroderus).

CHOV
Z chovů hlášeno nově pouze několik druhů rodu Dimorphodes. Ani zde ale zatím mnoho údajů není. Jediný druh, který jsem měl zatím v chovu, se mi nepovedlo dochovat do dospělosti.

Čeleď: Timematidae

POPIS
Starobylá skupina, která vzhledem ani strašilky moc nepřipomíná. Obě pohlaví bezkřídlá, max.30 mm velká. Zbarvení zelené, šedé, hnědé nebo bronzové, dobře přizpůsobené podkladu, na kterém strašilky žijí.
Od všech ostatních strašilek se liší pouze tříčlennými chodidly nohou (ostatní skupiny mají zpravidla článků 5).

ROZŠÍŘENÍ
Všechny druhy žijí na dosti malém území Severní Ameriky. Centrum výskytu je Kalifornie, dále zasahují do Oregonu, Arizony a Nevady. Jeden druh v Mexiku. Výskyt je vázán na původní porosty, převážně podél západního pobřeží USA.

DRUHY
Pouze jediný rod Timema, který má 20 druhů.

CHOV
Ani jeden druh není uváděný mezi chovanými.

Čeleď: Bacillidae

Podčeleď: Bacillinae

POPIS
Pakobylky malé až střední velikosti a dosti jednotného tvaru. Obě pohlaví bezkřídlá, tělo mnohdy zavalitější, hladké (výjimečně otrněné- Antogilia). Zbarvení od okrové po zelenou, většinou jednobarevné. Tykadla velmi krátká.
Druhy, které žijí na suchých biotopech na křovinách, ve kterých jsou jen velmi těžko objevitelné.

ROZŠÍŘENÍ
Skupina, která svými druhy zasahuje nejblíže k našim hranicím. Výskyt od jižní Evropy (Itálie, Chorvatsko, Francie, Španělsko, Řecko). Na východ zasahují až na Kypr, do Turecka a Izraele.
Dále severní Afrika (Alžír, Tunis a Maroko) a od Rovníkové Afriky na jih (Kamerun, Tanzánie, Madagaskar, Jihoafrická republika…).
??Jeden druh Bacillus uváděný z Austrálie a jeden z Nového Zélandu.

DRUHY
Necelých 100 druhů,rozdělených do 3 tribů-
Xylicini- s rody Batycharax, Ocnobius a Xylica.
Antogiliini- Antogilia, Cirsia, Leprodes, Onogastris, Phalces a Pseudodatames.
Bacillini- Bacillus (cca42 druhů s mnoha poddruhy), Clonopsis, Epibacillus, Macynia a Xylobacillus.

CHOV
V chovu velmi známý Bacillus rossius a několik dalších druhů rodu Bacillus, které se dají dovézt i z Evropské dovolené.
Dále Clonopsis gallica, který je ale běžně zaměňován s Bacillus rossius (já jsem ještě pravou Clonopsis gallica v chovu u nás neviděl).
Nově se objevil druh Xylica oedematosa s Tanzanie.

Vzhledem k biotopům, na kterých se tyto druhy vyskytují, vyžaduje chov až extrémní sucho. Zde platí, že vysoká vlhkost je velký krok k neúspěchu v chovu.

Podčeleď: Heteropteryginae

POPIS
Podčeleď rozdělená do tribů :
1) Heteropterygini
2) Obrimini
3) Anisacanthini
4) Datamini

1) Velké druhy, zavalité, silně otrněné, s jednotnou stavbou těla. Samci většinou plně okřídlení, samice s krátkými křidélky. Tykadla delší než přední nohy. Samice na konci zadečku se silným kladélkem, kterým zasouvají vajíčka do půdy. Zbarvení zelené, hnědé, černé, u druhů Haaniella doplněno kombinací pestrých barev. Křídla samců také pestře zbarvená (slouží spíš na zastrašování, protože nejsou dobří letci).

2) Druhy menší, zavalité, otrněné, opět jednotné stavby těla, ale bez výrazně velkých trnů. Obě pohlaví bezkřídlá. Tykadla delší než přední nohy. Samice s kladélkem. Druhy zbarvené v různých mramorových kombinacích od světle šedé (Sungaya) po černou.

3) Malé druhy, silně otrněné, ale bez velkých a výrazných trnů. Tykadla delší, než přední nohy. Obě pohlaví se zakrnělými křidélky pestré barvy. Samice s kladélkem. Zbarvení tmavé, trny barevné.

4) Malé druhy, zavalité, různě otrněné nebo bez trnů. Tykadla obou pohlaví ztlustlá, krátká, vždy kratší než přední nohy. Obě pohlaví bezkřídlá. Samice bez kladélka, vajíčka ukládá do štěrbin a suchých listů. Zbarvení pestré (Epidares) až po téměř jednobarevně tmavé druhy.

ROZŠÍŘENÍ
Centrum výskytu celé podčeledi je na Borneu. Několik druhů žije v Austrálii a na Novém Zélandu, na Filipínách, v Thajsku a dále na ostatních Indonéských ostrovech. Rod Parectatosoma žije na Madagaskaru.
Tribus Obrimini zasahuje až na Japonské ostrovy.

DRUHY
1) Pouze 4 rody- Haaniella, Heteropteryx, Leocrates a Mimoceramia. Dohromady asi 20 druhů.

2) Asi 50 druhů, rozdělených do mnoha rodů. Jediný větší rod je Hoploclonia s 12 druhy a Obrimus s 9. Dále Aretaon, Brasidas, Euobrimus, Eubulides, Heterocorpus, Hoploclonia, Ilocano, Mearnsiana, Obrimus, Pterobrimus, Stenobrimus, Sungaya, Theramenes, Tisamenes, Trachyaretaon.

3) Pouze 12 druhů ve 2 rodech Anisacantha a Parectatosoma.

4) Zahrnuje dva větší rody Dares (17) a Datames (11) a rody Epidares, Orestes, Planispectrum, Platymorpha, Pylaemenes, Spinodares, Woodlarkia. Dohromady okolo 40 druhů.

CHOV
Chovateli velmi vyhledávaná skupina hezkých a atraktivních druhů s vcelku snadným chovem. Jediný problém bývá s dlouhou inkubační dobou vajíček, u některých druhů až 2-3 roky.
Dnes se již běžně objevují v chovech Heteropteryx dilatata, Aretaon asperrimus, Sungaya inexpectata, Epidares nolimetangere, několik druhů Haaniella, Dares, Hoploclonia, Orestes mohoutii, Pylaemenes mitratus a nově Obrimus sp. z Filipín.Zatím neúspěšné byly pokusy s chovem Parectatosoma hystrix.

Podčeleď: Pygirhynchinae

POPIS
Klasické pakobylky střední velikosti, většinou bezkřídlé.
Tykadla velmi dlouhá, mnohem delší, než přední nohy.
Blízce příbuzná podčeledi Bacillinae, od které se liší právě délkou tykadel.

ROZŠÍŘENÍ
Výskyt ve střední a jižní Americe (od Mexika na jih) a dále rody Leiophasma a Orobia na Madagaskaru.

DRUHY
Podčeleď s asi 80 druhy. Rody Acanthoclonia, Canuleius, Ceroys, Leiophasma, Orobia, Miroceroys, Mirophasma, Pachyphloea, Parorobia, Pygirhynchus a Setosa.

CHOV
Pro chovatele málo významná skupina. Pokud je mi známo, jsou z chovů uváděny pouze neúspěšné pokusy u druhů Leiophasma adusta a Leiophasma nigrotuberculata, obě z Madagaskaru a nově Ceroys sp. z Belize.

Čeleď: Phyllidae

POPIS
Všeobecně známá čeleď jednotně utvářených druhů, které připomínají zelený nebo částečně suchý list. Největší druh P.giganteum, měřící okolo 105mm. Samci menší, s užším tělem, zakrytým blanitými křídly. Samice velmi ploché a široké, vrchní křídla zakrývají větší část nebo celý zadeček, spodní nejsou vyvinuta. Zbarvení žluté, zelené ,okrové, někdy až hnědé. Tykadla samic velmi krátká, u samců delší, dlouhá asi jako přední nohy.
Samice klade volně na zem.

ROZŠÍŘENÍ
Od Austrálie, Nová Guinea, Indonésie, Filipíny, Cejlon, Seychellské ostrovy, Fidži, Šalamounovy ostrovy, Thajsko, Laos, Vietnam, Čína.

DRUHY
Čtyři rody-Chitoniscus (5), Microphyllium (1), Nanophyllium (1) a Phyllium (cca 32 druhů a další jsou v poslední době stále popisovány).

CHOV
U nás se již delší dobu daří chovat v pantenogenetických populacích P.bioculatum a P.giganteum a nověji P.celebicum.
V zahraničních chovech hlášeny druhy P.siccifolium a několik zatím neurčených.

Čeleď: Pseudophasmatidae

Podčeleď: Korinninae

POPIS
Bohužel nemám žádné údaje o této podčeledi.

ROZŠÍŘENÍ
Výskyt všech druhů pouze na Borneu.

DRUHY
Čtyři druhy ve dvou rodech Korinnis (2), Kalokorinnis (2).

CHOV
Ani jeden druh není uváděný mezi chovanými.

Podčeleď: Pseudophasmitinae

POPIS
malé až středně velké druhy. Zavalitější, bezkřídlé nebo s náznaky maličkých křidélek. Druhý typ jsou plně okřídlené, robustní strašilky, někdy otrněné (hlavně na hrudi). Vrchní křídla v podobě malé šupiny, spodní dlouhá, zakrývají celý zadeček. Složená jsou stejné barvy jako tělo, roztažená velmi pestrá, barevně lemovaná na okrajích. Tykadla dlouhá, delší než přední nohy.
Vyskytují se zde pestře až nápadně zbarvené druhy (i ty bezkřídlé). Tělo někdy velmi lesklé (Anisomorpha).

ROZŠÍŘENÍ
podčeleď žije převážně na Americkém kontinentu. Výskyt od jihu USA, na Antilských ostrovech, přes celou střední a jižní Ameriku. Nejjižnější výskyt je až v Patagonii.
Rod Prisopus žije částečně Asii a Metriotes, Prisopus v Australské oblasti

DRUHY
Popsáno zatím okolo 300 druhů.
Podčeleď se dělí do několika tribů:

1) Anisomorphini- většinou zcela bezkřídlé, nebo jen s malými zárodky křídel. Zde jsou rody s nejúčinnější obrannou látkou. V současné době probíhají revize a jsou popisovány nové druhy. Zároveň vznikají nové rody, takže názvy jsou zatím trochu neustálené.
Rody Agathemera, Anisomorpha, Atratomorpha, Autolyca, Columbiophasma, Decidia, Malacomorpha, Monticomorpha, Neophasma, Paranisomorpha, Peruphasma, Pseudolcyphides, Xera.

2) Stratocleidini -pestré, většinou plně okřídlené. Tykadla velmi dlouhá.
Rody Agrostia, Anisa, Antherice, Brachyelena, Brizoides, Chlorophasma, Citrina, Eucles, Holca, Holcoides, Olcyphides, Paraphasma, Parastratocles, Phantasca, Stratocles, Tenerella.

3) Pseudophasmatini- typově velmi podobné předchozímu tribu.
Rody Alleophasma, Euphasma, Ignacia, Oestrophora a Pseudophasma.

4) Xerosamatini- zavalitější druhy, velmi často zcela bezkřídlé (alespoň samice) nebo s plně vyvinutými, barevnými křídly.
Rody Acanthometriotes, Creoxylus, Harpuna, Isagoras, Metriophasma, Olinta, Perliodes, Planudes, Prexaspes, Xerosoma.

5) Prisopodini- jako předchozí tribus, často velmi pestře zbarvené.
Rody Damasippoides, Damasippus, Dinelytron, Paraprisopus, Melophasma, Periphloea, Phaeophasma, Prisopus, Pseudoleosthenes, Xerantherix.

6) Bacunculini- rody Bacunculus a Xeropsis.

CHOV
Mezi chovateli dobře známá skupina díky několika druhům rodů Anisomorpha, Creoxylus a Pseudophasma. Nověji se objevují Malacomorpha, Alleophasma. Ze zahraničí jsou uváděné pokusy o chov dalších rodů, např. Paranisomorpha aj.
Oblíbené jsou hlavně malou velikostí a často pestrým zbarvením. Nevýhodou u většiny druhů je to, že dokáží s různou účinností využít svého obranného sekretu, který dráždí dýchací cesty a pokožku. Zásah do oka může být i dost nebezpečný a poškodit zrak (Anisomorpha buprestoides dokáže údajně látku vystříknout až do 30 cm).
Většina druhů aktivní v noci, přes den se snaží ukrýt, nebo se shlukují v rohu nádrže. Při vyrušení velmi čile běhají a nebo rychle odlétají. U druhu Malacomorpha jamaicana samci dokáží bojovat o samičku a při vyrušení se celý chov svolává na jedno místo hlasitým bubnováním nohou o sklo.

Podčeleď: Aschiphasmatinae

POPIS
Podčeleď jednotného vzhledu- menší až střední velikost, zavalitější tělo, většinou bez trnitých výběžků, velmi často obě pohlaví s plně vyvinutými křídly. Tykadla dlouhá, delší než tělo. Zbarvení často velmi pestré až nápadné, patří sem barevně nejhezčí strašilky (Aschiphasma, Orthomeria).

ROZŠÍŘENÍ
Oceánie, Borneo, Malajsie.

DRUHY
Podčeleď, která má necelých 100 druhů.
rody Abrosoma, Anoplobistus, Ascephasma, Aschiphasma, Dajaca, Dina, Dinophasma, Eurybistus, Chlorobistus, Kerabistus, Leurophasma, Orthomeria, Parabrosoma, Pinnispinus, Presbistus, Rhadinobistus a Yongtsuius.

CHOV
V chovu se objevují Dinophasma guttigera, Dinophasma saginata, nově v r. 2002 Abrosoma festinatum, Dinophasma kinabaluensis a Dajaca monilicornis.Obsahově zpracoval Václav Hanzlík, pro web upravil Jaromír Zajíček


© 2001-2004