PSG99 - Epidares nolimetangere
(De Haan 1842)

Podčeleď Heteropteryginae
Rozšíření dno tropických deštných lesů na Borneu (Sarawak)
Vzhled bezkřídlý drobný druh, bizarně trnitý s relativně dlouhými tykadly
samička max.délka - 5 cm,
barva - hnědá, na svrchní straně s nevýrazným, rezavě hnědým pruhem uprostřed těla
hlava, hruď a první dva články zadečku na svrchní straně těla pokryty řadou trnů
  sameček max.délka - 4 cm,
barva - rezavě hnědá s černou kresbou, vyskytují se i jedinci s převládající černou barvou, vzácně i nazelenalí
štíhlejší s většími trny, rozloženými podobně jako u samice
Potrava listy ostružiníku, maliníku, dubu, růže, hlohyně i dalších rostlin
Rozmnožování pohlavně
vajíčka mírně oválná až kulovitá, asi 3,5mm velká, hnědá,
hustě pokrytá chloupky s háčky na konci
inkubační doba 3-6 měsíců, při vyšší teplotě a vlhkosti výjimečně
i kratší než 3 měsíce
nymfy líhnou se téměř 1,5 cm velké, tmavé, se světlými
skvrnami na nohou
vývoj do imága trvá až půl roku

Chov
 


Tento druh patří mezi nejmenší ze všech strašilek. I přes svou drobnost je svým bizarním otrněním a samec i velmi zajímavým zbarvením pro mnoho chovatelů velmi atraktivní. Latinský druhový název "nolimetangere" se dá volně přeložit jako "nedotýkej se mě".

Je to druh zejména s noční aktivitou, přes den se skrývá pod spadané listy na zemi, pod kůru stromů, nebo v různých škvírách na dně pralesa. V insektáriu potom na spodní stranu listů, do jakýchkoliv špatně přístupných zákoutí, nebo jen přitisknutý k substrátu. Pokud svým chovancům nabídneme na dno jako úkryt větší kus kůry nebo menší květináč položený na bok, zejména větší nymfy a imága ho budou velmi rády vyhledávat a den tak budou trávit v jakýchsi komunitách. Jejich schopnost skrýt se je obdivuhodná, napomáhá jim k tomu i jejich malá velikost. Insektárium plné jedinců, zejména menších nymf, se tak někdy může na první pohled jevit, že je téměř prázdné. Zejména pro chovatele, kteří rádi a často přes den své chovance pozorují, je tak dobré o jejich denním režimu vědět, aby nebyli zklamáni. I když je samozřejmě možné strohým vybavením insektária a omezením množství úkrytů skrývání strašilkám ztížit.

Výhodou pro chov může být prostorová nenáročnost druhu. Jako insektárium pro všechny instary vyhovuje skleněná nádrž s výškou 20 cm s nepříliš velkým větráním nebo i jen vyšší plastová nádoba s otvory. Je třeba pouze přihlédnout k množství jedinců v prostoru a k vhodným místům pro nerušené svlékání. (I když já jsem ve svém chovu pozoroval i nymfu prvního instaru, která se v pořádku svlékla na svislé skleněné stěně.) K chovu používám skleněné insektárium krychlového tvaru s výškou 23 cm, ale i plastové 2 litrové odchovky s otvory ve víčku a to nejen pro malé nymfy (pro jejich snadnější vyhledání a manipulaci), ale i pro dospělé páry a to zejména z důvodu oddělení generací. Tento druh žije velmi dlouho, adultní samice až 2 roky a jeho vývoj do imága i inkubace jsou relativně rychlé. Může se tak velmi snadno stát u strašilek i hmyzu obecně poměrně neobvyklá věc, že se v jednom insektáriu setkají dospělá samice a její dospělá "vnoučata".

Pro chov vyhovuje běžná, pokojová teplota v rozmezí zhruba 22-29°C. Na dno insektária je vhodné umístit vrstvu rašeliny nebo jiného substrátu. Lépe se tím udrží stálá vlhkost. Ta by se měla pohybovat na vysoké úrovni a to jak pro nymfy, tak pro dospělé jedince. Zejména snášející samice jsou na nedostatek vody citlivé a může to být i příčina jejich předčasného úhynu. Rosím jednou až dvakrát denně a to jak stěny insektária, tak listy rostlin. Není třeba se bát ani náhodného přímého porosení samotných strašilek. Při dodržení tohoto režimu strašilky prakticky nevyhledávají vodu v nádobě s potravou, přesto je možné pro jistotu její otvor utěsnit, aby si ho nezvolily jako denní úkryt. Jako potravu předkládám pouze ostružiník a maliník, tento druh je ale značně polyfágní a přijímá i listy mnoha dalších rostlin.

Vrstva substrátu na dně slouží také ke snášení vajec, samice do něj vyhloubí jamku, do které následně vkládá vajíčko. Snáší pouze 1 až 3 vajíčka za týden. Substrát není ale pro úspěšný chov nezbytný. Pokud samice nemá možnost, nebo se jí podklad prostě pro hloubení jamky nezdá vhodný, vypouští vajíčka volně na zem a chovatel je může snáze nalézt, pokud se rozhodne inkubovat je mimo insektárium a mít nad chovem větší kontrolu. Často se vajíčka najdou v jakýchsi chuchvalcích, přichycená k sobě svými háčky. Bohužel bez substrátu nebo s jakýmkoliv jiným substrátem než rašelinou mám velmi špatné zkušenosti s plísní, která se při vlhkostním režimu v insektáriu velmi snadno objevuje. Rašelina svou kyselostí do určité míry rozvoj plísně na napadaném trusu omezuje a insektárium také nevyžaduje příliš časově náročnou údržbu.

Již několik generací vajíčka nevybírám, ale dříve jsem je samostatně inkuboval a to v plastové krabičce položená na asi 4 cm vrstvě velmi vlhké rašeliny a jemně posypaná jejím popraškem. Plíseň se za celou dobu inkubace nikdy neobjevila a líhnivost byla přes 90%. První nymfy se líhly nejčastěji za 4 měsíce, ale výjimečně i dříve. Úmrtnost nymf je v mém chovu po celou dobu vývoje minimální až téměř nulová a i svlékání do dalších instarů probíhá bez problémů a bez defektů.

Epidares nolimetangere je tak při udržování vysoké vlhkosti v chovu relativně snadný a vytrvalý druh.

(se svými chovatelskými zkušenostmi se podělil Milan Souček)


800x600  1024x768

Nymfa po druhém svleku

800x600  1024x768

Nymfa samičky


800x600  1024x768

Dospělá samička
800x600  1024x768

Dospělá samička

800x600  1024x768

Dospělá samička

800x600  1024x768

Dospělá samička


800x600  1024x768

Nymfa samečka před posledním svlekem

800x600  1024x768

Dospělý sameček
800x600  1024x768

Dospělý sameček

 


© 2001-2006