PSG207 - Cuniculina sp. Bangladesh 13
původní názvy Baculum sp. "Banglad.13", Ramulus sp. Bangladesh 13
(N. Cliquennois, 1997)800x600  1024x768

Dospělý sameček

600x800  768x1024

Detail "chápavého" zadečku dospělého samečka

800x600  1024x768

Dospělá samička

 


© 2001-2006