PSG171 - Rhynchacris ornata
původní název Hesperophasma lobata
(Redtenbacher 1908)800x600  1024x768

Dospělá samička
800x600  1024x768

Dospělá samička

800x600  1024x768

Dospělý pár

800x600  1024x768

Dospělý pár


 


© 2001-2006