PSG118 - Aretaon asperrimus (Redtenbacher 1906)

Podčeleď Heteropteryginae
Rozšíření deštivé lesy, spíše nižší patro porostu na Borneu (Sabah)
Vzhled drobnější, bizardně trnitý, bezkřídlý druh
samička max.délka - 9cm
barva - tmavě šedohnědá, zpravidla světlejší
objemnější zadeček opatřený nepravým kladélkem, relativně méně trnitá než sameček
  sameček max.délka - 5-6cm
barva - tmavě hnědá barva se světlejšími (žlutými) příčnými pruhy na zádech a bocích
štíhlejší, více otrněný než samička, s rozšířenými koncovými zadečkovitými články
Potrava listy ostružiníku, maliníku, dubu, růže, buku, lísky, údajně i břečťan
Rozmnožování pohlavně či partenogeneticky
sameček v dospělosti zpravidla stráví většinu času na samičce
vajíčka protáhle soudečkovitá, šedočerná, s laločnatě utvářenou "motýlovitou" mikropylární ploškou
zhruba 5mm dlouhá
samička je klade do substrátu kladélkem, pouze zhruba 3-4 denně
vyhovuje jim spíše vlhčí prostředí
inkubační doba 4-5 měsíců
nymfy líhnou se asi 1,5cm velké nymfy, které dospívají zhruba po půl roce
Chov   středně vlhké insektárium, nemusí být ani příliš vysoké, s vysokou vzdušnou vlhkostí a se substrátem (pískem) 4-5cm vysokým pro kladení vajíček, vhodné je každodenní rosení

800x600  1024x768

Vajíčka

800x600  1024x768

Nymfa samičky po 3.svleku
800x600  1024x768

Nymfa samičky

800x600  1024x768

Nymfa samičky

800x600  1024x768

Dospělý pár - nahoře sameček, dole samička

800x600  1024x768

Samička se připravuje ke kladení
800x600  1024x768

Samička kladoucí vajíčko do písku

800x600  1024x768

Dospělý sameček
800x600  1024x768

Dospělý sameček


 


© 2001-2004